יום חמישי, 29 בדצמבר 2011

עיקר הגאולה תלויה ברבנו רבי נחמן מברסלב

אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, רבונו של עולם, רבונו של עולם, על-כל-פנים העיקר הדיבורים, שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על ענין הזה שכל הגאולה תלויה ברבינו רבי נחמן מברסלב, ללמוד ספריו, הוא זה... כל אות, כל תורה, כל, כל דיבור שלו הוא אור כזה, שהוא מדבר אליך, מדבר מה שאתה צריך, כל העניינים שעוברים עליך, שעברו עליך, שעוברים עליך, וכן לזה וכן זה, וכן כל אחד ואחד, וכן אני, וכל אחד ואחד, וכל דיבור שגילה רבינו הוא כלליות של כל אחד מישראל, מה שעובר עליו ומה שעבר עליו, המחלות שלו והרפואות! לא רק המחלות, הוא, הוא, הוא, הוא מתקן, מטהר ומרפא כל החולים, כל, כל הגרועים שבעולם שאין להם שום תקומה, אין להם, שום צדיק לא יכול לעזור להם, אבל רבינו רבי נחמן אמר: "ואני רופא אותה!"...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...