יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

בשרו מיום ליום ישועתו
"בכל יום ויום שולח ה' יתברך ישועות חדשות להציל את האדם מהסטרא אחרא המתגברת עליו בכל יום
וזה בחינת - "בשרו מיום ליום ישועתו" (תהילים צו)
וכן בתפילת שמונה עשרה (עמידה) אומרים ועל ניסך שבכל יום עמנו וכו'.

וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה: בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'...

נמצא שבכל יום ויום נעשים עם האדם ענינים חדשים לגמרי והקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום

על כן אין להאדם לבלבל את עצמו כלל מיום לחברו,כי מי יודע כמה גדולה הישועה החדשה שה' יתברך ישלח לו היום אם יזכה להתגבר ולהתחיל מחדש."
(משיבת נפש)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...