יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

ה' מקבץ נדחי ישראל

מקבץ נדחי ישראל וכו'. כי עיקר בנין בית המקדש הוא על ידי שהשם יתברך מקבץ נדחי ישראל על ידי שמוצא גם בהנדחים והאובדים נקודות טובות ומקבץ אותם אל הקדושה. ועל ידי זה הטוב שיתקבץ בעת ביאת הגואל במהרה בימינו. על ידי זה יהיה בנין בית המקדש בחינת ההר הטוב הזה כנ"ל.

ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות השכמת הבוקר הלכה א אות ט

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...