יום שני, 12 בדצמבר 2011

אחי, חזק ואמץ

"לעיניין קצת אנשים שמתקרבין לעבודת השם יתברך ואחר כך מתרחקין.
ואף על פי כן גם ההתקרבות שלפי שעה יקר גם כן בעיני השם יתברך .
אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה ח"ו"

"קוה אל ה' חזק ואמץ לבך.
וקוה אל ה':חזקו ואמצו לבבכם, כל המיחלים לה'.
הלא ציותיך חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת כי עמך ה' אלוקייך בכל אשר תלך(משיבת נפש)

אין תגובות: