יום שני, 5 בדצמבר 2011

התאוות ברחו ממני כמו מאש!!!


אין לי שום פגם, שום תאווה, לא זכיתי לזה רק על ידי רבינו הקדוש.
התאוות בורחים ממני, כאילו הם ברוגז איתי לגמרי, כמו גט, אין להם שום כח כל שהוא להכשיל אותי באיזה מחשבה, באיזה דבר פגום, באיזה דבר רע, זה רבינו הקדוש.
אני מתפלא מאוד, כל זמן שאדם חי יש לו תאוות, ואני - התאוות הם ברוגז איתי לגמרי לגמרי. כאילו אין שום תאווה בעולם. אין לי שום מלחמה, אני לא צריך, לא שום עבודה, שום מלחמה, כאילו אין בעולם תאוות, לא, אין בעולם.
הם ברחו ממני התאוות כמו מאש...


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...