יום שלישי, 27 בדצמבר 2011

שום עבודה שהאדם עושה לא נאבדת לעולם

תדע ותאמין באמונה שלמה, שאין שום דבר ולא שום עבודה קלה נאבד לעולם, ואפילו התעוררות בעלמא ומחשבה טובה אינו נאבד לעולם וכמובא בזוהר הקדוש, 'לית רעותא טבא דאתאביד',. כי תכף כשנתעורר באיזה התעוררות בעלמא ומכל שכן כשעושה איזה עבדא דקדשה, אזי תכף חוטף אותו הצדיק האמת שבכל דור העוסק בתקון נפשות ישראל ומכניס אותו למקום שמכניס, לצרך הבנין הנפלא והנורא שהוא עוסק לבנות להכניס לשם כל הנדחים שבעולם ולא ישאר אחד מהם בחוץ
(משיבת נפש אות לג')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...