יום ראשון, 4 בדצמבר 2011

התייחסות סבא להרב קוק, ור' שמואל הורביץ


אני קרבתי את שמואל הורביץ, הוא היה נכד השל"ה הקדוש, אני קרבתי אותו לרבינו הקדוש, כן. והאבא שלו היה מתנגד, הוא בקש אותו: "תרחם עלי, ואל תהיה ברסלב", ושמואל היה חזק כברזל, חזק, ועמד ואמר להאבא שלו: "אני רק ברסלב"

אני קרבתי את שמואל הורוביץ, קרבתי לרבינו, הוא היה חב"דניק, האבא שלו היה חב"דניק, ואבא שלו הוא ממשפחת חב"ד, כן, והאבא כתב לאמא שלו, שתעשה הכל שלא יהיה ברסלב, והיא בכתה ובכתה: "אוי וי, הבן שלי נעשה ברסלב, אוי..."

שמואל הורוביץ, אני קרבתי אותו ואני הוצאתי אותו מהחב"ד, וקרבתי אותו לרבינו.

[אה, שמואל הורביץ, אתה קרבת אותו לברסלב? סבא]
כן ...הוא ממשפחה של השל"ה הקדוש... (אבא של ר' שמואל) הוא היה רב גדול באמריקה, מפורסם מאוד ...הוא היה חשוב מאוד אצל, אצל רב קוק.
האבא שלו, ביקש מהרב קוק שישתדל בכח גדול להוציא אותו מברסלב, כן, ורב קוק ענה לו: "מה אתה, מה אתה בוכה? לא נורא, שיהיה ברסלב".
הם היו קדושים, קדושים אמיתיים, משפחת השל"ה הקדוש, והאבא שלו היה רב גדול מפורסם, גאון גדול, והוא ביקש מהרב קוק, שישתדל בכל כוחו, להרחיקו מברסלב, והוא (הרב קוק) אמר לו: "לא נורא, לא נורא, מה?", והרב קוק ראה, שהוא (האבא) בסכנה גדולה, הוא יכול למות מגודל כאב, מגודל הצער, אז הרב קוק כתב לו מכתב: "לא נורא, שיהיה ברסלב, אל תדאג כלל"...
...(האבא) בכה בכיה גדולה לפני הרב קוק, שיעשה עצות איך להרחיקו!, ורב קוק אמר לו: "לא נורא, שיהיה ברסלב, אתה תקבל הרבה נחת, הלוואי שכל העולם יהיה ברסלב"(הרב קוק) הוא ראה את ישראל בער עם "ליקוטי מוהר"ן", אז הוא שאל להגבאים: "כאן הוא ישיבה ברסלב?", (ענו לו:) "חס ושלום, מה אתה מדבר?", אז הוא אמר: "הלוואי שכל, שכל העולם יהיה ברסלב"

הרב קוק הוא, הוא קיבל אותי והוא אמר: "רק ברסלב", הוא אמר לי: "רק ברסלב יש בעולם".

4 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

אני קצת חסיד של הרב קוק זצוק"ל וקצת הרבה קשה לי מה שאתה כותב . הרב העריך את רבי נחמן מאוד מאוד אך מסופקני מאוד אם הוא אמר שכל העולם הלואי ויהיה ברסלב כי כידוע מי שלומד את כתביו של מרן הרב קוק זצ"ל רואה עד כמה חריף היה מדבר הרב על כל מה שקשור לארץ ישראל וקל וחומר על עזיבתה לכל מטרה שהיא, והוא מוכיח את מי שהיה עוזב ולו לתקופה קצרה ולא מעטים הסיפורים והמקרים שבהם הרב הגיב בצורה דיי חותכת ופסקנית לגבי כל סיבה לעזיבת הארץ אז במחילה מכבודך אך דבריך כאן לעניות דעתי אינם מדוייקים ואם תאמר שהסבא אמר אני יאמר שלא! כי הסבא לא יאמר דברים אלו ואם כן אמר משהו דומה זה יהיה דומה ומה שאני קראתי זה ניפוח של דבריו והקצנתם ועוד שכותב המאמר כניראה לא קרא את כתביו של הרב קוק ואת אופן דיבורו בשיחותיו וכבר מקריאה ראשונית שלי ניתן להבחין שכך לא היה דיבורו וניסוחו של מרן הרב יצחק הכהן קוק זצוק"ל (הראי"ה). בברכה רבה יחזקאל בנימין ושתיזכו להפיץ תורה ולהאדירה על דיוקיה ואמיתותה!!

אנונימי אמר/ה...

תרשה לי להעמיד אותך על הטעות הקטנה, שאתה אומר שסבא לא אמר את זה... כאשר מדובר בשיחה מפורשת שמוקלטת וניתן לשמוע אותה

אנונימי אמר/ה...

תקרא ספר "זה ינחמינו" שכתב יצחק בזנסון, שהוא קצת מתאר את ההתקרבות של הרב קוק ולאחר מיכן ההתרחקות

אם תרצה לקבל אחר כך חומר נוסף אז תודיע לי ואברר לך ממקורות מוסמכים

אנונימי אמר/ה...

"ההתרחקות" הכוונה להסתייגות מאמירות מפורשות כמו שכתבתי ברשומה, שהם נאמרו מפיו, כפי שסבא מעיד.

ולגבי היציאה מארץ ישראל. אין שום התייחסות של הרב קוק לגבי נסיעה לצדיק האמת שבו תלוי תיקון נשמת האדם

אני מתאר לעצמי שהרב קוק לא היה מתנגד כמו שהוא לא יתנגד ללכת להשתלה דחופה בחוץ לארץ

--

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...