יום שני, 26 בדצמבר 2011

לא לדחות את השעה

היום אם בקולו תשמעו (תהלים צה). זה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה שלא ידחה את עצמו מיום ליום לאמר: מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו- היום דיקא, והבן.


אסור להאדם לדחות את עצמו מיום ליום, רק לידע היטב שזה היום לא יהיה לו עוד כל ימי חייו, כי יום האחר הוא ענין אחר לגמרי... וזהו היום אם בקולו תשמעו, היינו אם תרצו לשמוע בקולו ולקבל את התורה, אי אפשר לכם לקבל כי אם על ידי בחינת היום, לידע שהעיקר הוא היום הזה דייקא כמו שכתוב "היום הזה אנכי מצוך לעשות", היום הזה דייקא

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...