יום שני, 5 בדצמבר 2011

סיפור הלידה של רבי ישראל דב אדסר

סיפור לידתו של ר' ישראל בער אודסר היא הפלא ופלא כמעט ולא נשמע כזה לידה בכל תולדות ישראל.


אמו מרת רבקה שיינדל בהיותה בהריון בחודש תשיעי הרגישה הרגשה מוזרה של לחצים בבטנה כאילו שהייתה צריכה לעשות את צרכיה בבית הכיסא, ובזמנו אז, בית הכיסא היה משונה מהיום, היו שני בורות גדולים בקצה העיר אחד לגברים ואחד לנשים ושם כל העיר היו עושים את צרכיהם אמו לפי תומה הלכה לעשות את צרכיה ופתאום אחזוה חבלי לידה והצירים היו חזקים מאד בתוך בית הכסא ולא יכלה להחזיק מעמד ואין מי שיעזור לה ואין מי שיתמוך בה ומחמת הצירים החזקים התינוק יצא ונפל בתוך הבור העמוק ששם נמצא כל הפסולת (גדולים) ואימו איבדה עשתונות ולא ידעה מה לעשות ומי יושיע אותה בעת צרה כזאת הרי אין אף אחד ומי בכלל ירצה לרדת לטינופת כזו והתינוק היה בוכה והיא אפסה כוחותיה וצעקה וצעקה עד שכלו כל כוחותיה והייתה כפסע בין החיים למוות מחמת החלישות של הלידה ואז ...הופיע איש (דבר שמאד מוזר מפני שגברים אסור להם ליכנס שם כי זה היה מיוחד לנשים) והוא הבין מה שקורה וירד לבור העמוק וטרח להוציא את אותו תינוק ועזר לה לצאת מכל המבוכה הזאת ומיד הזעיק למיילדת שתבוא לעזור ליולדת וב"ה הילד יצא ללא פגע בריא ושלם,

דבר פלא פלאים איך הבעל דבר נלחם בו כ''כ עוד לפני שנולד וכבר ברגע הראשון שנולד כבר הכניס את כוחותיו להפילו בבחי' ובחטא יחמתני אימי ובבחינת "אבי ואימי עזבוני וה' יאספני" וראה היצר המסטין את כוחו בקדושה ומה יכול לפעול בעולם הזה והתגבר עליו אך רבינו הק' היה צריך אותו כאן בעולם הזה ולא נתן לו לעשות רצונו (מי שנולד בג'ורה הוא יכול להוציא אותך מהג'ורה)
זהו פלא מפני שגם על דוד נאמר שהוא היה צריך להיות נפל בלידתו ומיד למות והשי"ת חמל עליו ועל הדורות וכמו כן עם סבא היצר הרע רצה לבטל אותו מן העולם כבר בלידתו אבל היה מי שעמד שם ומנע גזירה זו.


תגובה 1:

ברסלב קול השמחה אמר/ה...

שלום ושבוע טוב, מה המקור לסיפור המתוק הזה?

תודה רבה, גדליה

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...