יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

בלי רבנו אין כלום

רואים פלאות הבורא! פלאות כאלה חדשים שלא היה מעולם - זהו רבנו
חדש ומחדש אותנו ואת כל העולם ומתקן כל העולם.

אין תגובות: