יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

בלי רבנו אין כלום

רואים פלאות הבורא! פלאות כאלה חדשים שלא היה מעולם - זהו רבנו
חדש ומחדש אותנו ואת כל העולם ומתקן כל העולם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...