רק לא להיות כציפורים באויר

מכתבי שמואל מכתב לה:

עדיף להיות מקורבים לרבנו איך שנראים
מאשר במקום אחר ציפורים באויר

אש-רנו

אין תגובות: