יום שני, 5 בדצמבר 2011

נלך ונחפש


יכול להיות שהדיבור שלי הוא דבר גדול לרפואה, ל... כן, לאמונה.

הציונים? אני לא צריך להם.
[מי הם הציונים?]
הציונים? שלא רוצים לשמור התורה, לא רוצים לקבל התורה, ילכו, ילכו לגויים.

אינני מבין איך אני חי, אבל ברוך השם אני חי, השם יתברך רוצה ככה... ...אני לא מבין איך אני חי, זה גבורת השם ונפלאותיו.

[יש לנו תקווה עם רבנו?]
בוודאי, הו הו
[כן]
זה השאלה? שאלה כזאת אסור...

אני מזהיר אותך, אל תשכח אותי אפילו לרגע, אל תשכח אותי... ...אל תשכח אותי לרגע אחת...

וכשאני מוצא איש אחד, שהוא רוצה ברסלב, אז, אז אני עשיר גדול. כשמצאתי איש אחד שהוא רוצה ברסלב.. מי יכול לשער? מי יכול לדבר?

הערבים בקום המדינה....
הם שאלו: "בשביל מי אתם צריכים כל כך מלט, בשביל מה? בשביל מי?", עכשיו הם אומרים: "עכשיו אנו נבונים, עכשיו אנחנו מבינים, בשביל מה כל כך מלט"...
...אנחנו רוצים ירושלים, אנחנו רוצים בית המקדש, אתם לא יודעים מזה?

אני לא אומר גוזמאות.

היה לי חלום כזה: רק במקומות היהודים, לא היה שריפה, השריפות היו רק אצל הגויים. מה זה?... רק אצל הגויים, לא אצל היהודים. זה חלום, זה חלום כזה ...באמריקה וברוסיה...

האבא שלי הוא היה חסיד קרלין, וברוך השם, אני זכיתי בזכות רבינו, לצאת מזה לגמרי, כי אין רבי, אין רבי, רק רבינו הוא הרבי.

עדיין רוצים לדעת את הפתק? אני אודיע לכם מילה במילה בעל פה
[כן]
"מאד..", תרשום....

[צריכים כל יום לעשות התבודדות]
כן.כל מה שאתם שומעים ממני, עוד לא אפילו טיפה מן הים.
בפרט אני ראיתי, פלאות כאלה
פלאות מעולם הבא
פלאות כאלה
פלאות, פלאות, פלאות!

נלך, כמו שהולכים ומחפשים איזה דבר, נלך, נחפש איך זוכים לתיקון דגאולה, איך זוכים?

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...