יום שני, 26 בדצמבר 2011

חיזקו ואמצו כל המיחלים לה'

"ענה ואמר : חיזקו ואמצו כל המיחלים לה'.
כל המיחלים דיקא!
אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה ח"ו רק מיחלים לבד , אף על פי כן חזקו ואמצו ואל תפלו משום דבר שבעולם יהיה איך שיהיה.
ויותר ויותר מזה צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו לבל יפול בדעתו משום דבר שבעולם.
ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא אף על פי כן יחזק את חברו כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו .
כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כי אין רעה גדולה מנפילה.
וצריך לעמוד לבלי על עמודו לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם ולצפות לישועה תמיד ולבלי להתרחק ולנוס ממנו יתברך ח"ו.
ואף על פי שידע בעצמו שהוא רחוק מעבודתו אדרבא יחזקו בכל מיני התחזקות ויחיהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבין את הנפש.
על ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לחזור ולשוב לעבודת ה' על ידי זה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...