יום שבת, 17 בדצמבר 2011

אור של משיח

כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך ורק בזה, שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמיתי בכל הארץ ולהרים את דגל הצדיק בכל העולמות עד שיתקרבו ויתקשרו אל הצדיק כל נפשות ישראל

כי בהתקרבות אמיתי אל הצדיק האמת, מאירים כל האורות הנפלאות אשר עתידים להאיר על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו.


אבי הנחל עמוד רנ"ו [הוצאת נקודות טובות, נקודה טובה, כולנו חברים] 

נ נח נחמ נחמן מאומן 
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...