יום שישי, 16 בדצמבר 2011

מעשה של רבנו


הציורים בארמון המלך
מעשה במלך אחד שבנה לעצמו פלטין, וקרא לשני אנשים, וציוה אותם שיציירו את הפלטין שלו. וחלק להם את הפלטין לשני חלקים, הינו שמחצה הפלטין יהיה מוטל על האחד לציירו, ומחצה השני יהיה מוטל על השני לציירו. וקבע להם זמן, שעד אותו הזמן מחויבים הם לציירו, והלכו להם אלו השני אנשים.
והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד, ולמד עצמו זאת האומנות של ציור וכיור היטב היטב עד שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד. וצייר שם חיות ועופות וכיוצא בזה בציורים נפלאים ונאים מאוד.
והשני, לא שם אל ליבו גזרת המלך ולא עסק בזה כלל...
וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל שהיו צריכין לגמור מלאכתם, הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד. וזה השני התחיל להסתכל על עצמו - מה זאת עשה? שכלה הזמן בהבל וריק ולא חש לגזרא דמלכא...

והתחיל לחשוב מחשבות, מה לעשות?, כי בוודאי באלו הימים המועטים הסמוכים לזמן המוגבל אי אפשר לתקן עוד ללמוד לעצמו ולעשות אומנות הציור, לצייר חלקו בזה הזמן המועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם!.
^3ונתישב בדעתו, והלך והטיח כל חלקו במשיחת סימנין (שקורין פאקיסט [סוג צבע]) ועשה פאקיסט שחור על כל חלקו. והפאקיסט היה כמו אספקלריא [מראה] ממש, שהיו יכולין להתראות בו כמו באספקלריא ממש, והלך ותלה וילון לפני חלקו להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו.

ויהי כי הגיע מועד הקבוע שקבע להם המלך, הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים.
וראה חלק הראשון שהוא מצויר בציורים נאים ונפלאים מאוד ומצוירים שם בחלקו ציפורים וכו' בדרכים נפלאים מאוד.
וחלק השני היה תלוי בוילון וחושך תחתיו ואין רואין שם מאומה. ועמד השני ופרש את הוילון והזריח השמש ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כלם בחלקו מחמת שהיה שם הפאקיסט שהיה מאיר כמו אספקלריא [מראה]. על-כן כל הציפורים המצירין בחלק הראשון ושאר כל הציורים הנפלאים כלם נראו בתוך חלקו וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם-כן בחלקו של זה.
ונוסף לזה, שגם כל הכלים הנפלאים וכל הקרידנצן [כמו רהיטים] וכיוצא שהכניס המלך לתוך הפלטין - כלם נראו גם-כן בחלק השני. וכן כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין, יהיו כלם נראים בחלקו של השני, והוטב הדבר לפני המלך וכו'.
(ויותר מזה איני זוכר) 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...