יום חמישי, 29 בדצמבר 2011

להיות כמו חנווני שנותן סחורה בהקפה

אמר הלא החנוני דרכו להקיף בהקפה שיתנו לו לאחר זמן, ומדוע לא יאמר האדם איזה קפיטליך תהלים או ללמד או לעשות שאר מצוות ויהיה. מנח ומוכן אצלו לעת הצרך כי יהיה זמן שיצטרך לזה שיגבה שכרו ופעלתו, ומדוע לא יהיה כמו שנותן החנוני סחורה בהקפה
(השתפכות הנפש אות מא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...