יום ראשון, 18 בדצמבר 2011

רבנו הקדוש אמר האש שלי תוקד עד ביאת המשיח אשרי כל מי שעוסק ללבות את האש של רבנו על ידי הפצת הספרים ועל ידי לימוד בספרים והפצה בכל דרך אפשרית רבנו כתב לרבי ישראל בפיתקה עליך אמרתי האש שלי תוקד עד ביאת משיח וראוי להיזכר בצוואה של רבי ישראל שמבהיר בצורה שאינה משתמעת לשום כיוון שכל הכסף הוא להפצת הספרים וסיפר לי ציון ברזילי שכמה פעמים סבא ביקש לקרא לכל הילדים והנכדים שלו ואמר להם שלא יצפו לקבל ממנו שקל ואין להם לחכות שימות כי בין כה וכה לא יקבלו כלום והכל להפצת הספרים של רבנו הקדוש
אשרי כל מי שמשתדל וחושב על הפצת הספרים נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...