יום רביעי, 7 בדצמבר 2011

תתחיל אותם כאשר הם קטנים

ברוך השם יש לנו אצל רבי שמעון בר יוחאי חבר ננח נין של בעל הסולם שמברך מעומקא דלבא שכל האשלגים יתקרבו לרבינו הקדוש במהרה, כי כמו שהוא רגיל לומר שמי שאינו יודע מרבינו אינו יודע מה זה שמחה כלל.

ברוך השם החבר זה התחיל לקרב לננח כלפני שבע שנים אצל רשב"י, כאשר הוא שמע מי שהוא צועק "אבא" הוא צעק בליצנות "אמא", ומזה נולד שיחה ביניהם, ולאט לאט הוא זכה להתקרב יותר ויותר לאור האורות אור העולם והעולמות רבינו נחמן. לאחר כשני שנים הוא התחתנן, וכיום ב"ה יש לו ילד כבן שלש וחצי.

בשבוע שעבר כאשר הוא היה עם בנו אצל רבי שמעון, פתאום הוא רואה שבנו נעלם (ויתכן שהיה איש מוזר מסתובב - לא שמעתי כל הסיפור על מתכונתה), מיד הוא קרא לכולם לעזור לו למצוא את בנו, וקרא להמשטרה, ולמעלה משעה הם חיפשו (ואולי יותר), ולא מצאו את הילד.

אז נכנס מישהוא ואמר שכמדומה לו שהוא ראה ילד קטן ביער, הלכו חפשו ומצאו את הילד, שהלך לעשות התבודדות!!!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...