יום ראשון, 4 בדצמבר 2011

אחי הנלבב

איבי הנחל, מכתב ז':

אחי הנלבב! זה נורא! כי רדומים כולנו. עד מתי נהיה כולנו בתרדמה? הזמן הולך והומה וסוער ורץ ופורח מאד, יותר מצלו של עוף הפורח באוויר, והגוף אפשר עכשיו בא יומו! ומה נעשה ליום אחרון? אין חכמה ואין עצה כי אם לברוח לצדיק האמת, זקן שבזקנים, סבא דסבין, בחיר מבחירי צדיקיא, שבעוצם גדולתו ונוראות כחו יכול לתקן הכל, אפילו נפשות פגומות ומקולקלות כל כך, שאי אפשר להם להיתקן בשום פנים.אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...