יום שבת, 3 בדצמבר 2011

המספר לשון הרע - חוטא ומחטיא

המספר לשון הרע חוטא בעצמו ומחטיא את חברו השומע לו. 
על זה אמרו חז"ל: "קשה המחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורגו מוציאו מן העולם הזה והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא." 
התורה מצווה עלינו להחזיר אבדה, אפילו ששווייה פרוטה ואפילו המאבד איננו יודע שאיבד. על אחת כמה וכמה אנו נדרשים לשמור על חברינו מפני חטאים שנזקם גדול לאין שיעור מאותה אבידה. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...