התכלית הנצחית


כי הכל לטובה 
כל מה שעובר על האדם 
כל ימי חייו הן טוב הן רע,
כי הכל כדי שיזכה על-ידי זה 
להשגות אלוקות שהוא חיי עולם הבא לנצח,
כי כל מה שמסבב ה' יתברך עם האדם 
בכל יום ויום כל ימי חייו 
הכל רק בשביל התכלית האמיתי הנצחי הזה.
(לקוטי הלכות - חושן משפט ד, הלכות נזיקין הלכה ד)
נ נח נחמ נחמן מאומן ♥
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.

אין תגובות: