יום חמישי, 24 בנובמבר 2011

הסבר לתופעה של הבזיון שעושים לסבא (פרסום שלא עלה על דעתו, של משיח ולא לנסוע לאומן וכו']

באמצע תורה ר"ס ז"ל
"אבל יש אחד שעושה זאת ברצונו ובדעתו, שמוסר את נפשו על קדוש השם, דהינו המפרסם שלו, שהוא בחינת שם כנ"ל, שהוא בחינת נפש כנ"ל .... כי הכל דוברים עליו ובודים עליו כזבים שלא עלה על דעתו, ויש לו שפיכות דמים ממש מזה, ועושה זה בכונה, כי הוא בחינת מסירת נפש ממש, כי השם הוא הנפש כנ"ל, וגם יש לו שפיכות דמים מזה כנ"ל, והוא מציל את ישראל בזה ממה שהיה ראוי לבוא עליהם חס ושלום בשביל היחוד כנ"ל, ועל ידי מסירת שמו שהוא נפשו כנ"ל הוא מציל אותם", עכלה"ק.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...