יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

עושה לנות צרות


ואני הייתי הכי גרוע מכל, מכל הילדים, הכי גרוע, נולדתי בעניות וגם כן אני הייתי ילד חלש, כן, אני יש לי נסים שאני חי, שאני יכולתי לחיות.

אני למדתי, קמתי, השקמה, והדלקתי מנורה קטנה, היה לנו מנורה קטנה של מספר '2', הדלקתי את המנורה ואמרתי תהלים, ו... התפילה, ... כל השבוע הדלקתי את המנורה על כמה שעות, והיה חסר להם [להורים] בקבוק של, של נפט, זה בקבוק היה משבת לשבת, ואני השתמשתי במנורה הזה, והגיע שבת ולא היה נפט,
אז הם אמרו: "הו, ישראל בער, ישראל בער עושה לנו צרות כאלה, הוא, הוא דולק את הנפט ואין לנו, ואין, ואין לנו לגמור, לגמור את השבוע" (סבא צוחק). כן, 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...