יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

מעשה נורא


האוצר הגנוז
מעשה במלך אחד שהיה קטן וכבש אותו מלך גדול ונעשה נכנע אליו. והמלך הגדול כבש עוד מלכים ומדינות. לאחר זמן נתחזק המלך הקטן ונתעורר עם שאר מלכים נגד המלך הגדול שכבש אותם וחזרו וכבשו את ארצם מידו וגם אצלו כבשו מדינות.
ונתיישב המלך הקטן הנ"ל: מאחר שרואה שהגלגל חוזר, לפעמים זה כובש ולפעמים חוזר חברו וכובש אצלו, ומי יודע מה ילד יום - אולי יחזור ויתהפך הדבר?
והלך ועשה חומה אצל הים וגנז שם בתוך אותו המבצר כל ההון והממון שקיבץ מכל מדינתו. ועשה שם חדרים חדרים ובכל חדר וחדר גנז שם מטבע מיוחדת. ותלה דף (שקורין טאבליצע) [שלט] על הפתח, והיה כתוב שם המטבע המונחת בתוך אותו החדר. והפתח של כלל המבצר היה נעשה שם באומנות, שקורין "מאשין" (מכונה), שלא היה אפשר לכנס לשם, מחמת שמי שלא היה יודע הדרך והנתיב והנטייה לכל צד בשעת הכניסה, היה המאשין חותך את ראשו. והיה תלוי שם טאבליצע [שלט] שהיה כתוב עליה בכמה לשונות הדרך והחכמה איך לכנס לשם ואיך לנטות לכל צד באופן שיוכל לכנס ולא יזיק לו המאשין הנ"ל.
לאחר זמן שטף הים את האי עם המבצר הנ"ל ונשתכח הדבר.

לאחר כמה מאות שנים חזר מלך אחד וכבש אותו האקלים ונתגלה האי הנ"ל. והמלך הזה היה קטן ורצה לעשות שם ישוב. והלך והושיב שם מן היהודים ומן שאר אומות. ומן הסתם נתיישבו שם עניים ואביונים כדרך מקומות החדשים.
והיה שם עני אחד שעשה לעצמו בית קטן אצל הים. ויהי ביום שישי, הלך לחפור טיט ומצא הטאבליצע הנ"ל. ולא היה יודע מה כתוב בה והלך ושאל וחקר אצל הערלים הזקנים אם יודעים אם היה שם איזה פעם ישוב ולא היה אחד מהם שהיה יודע וזוכר אם היה שם ישוב.
ובא עני אחד שהיה צריך לבקש לו מקום לאכול בשבת והלך אצל העני הנ"ל. וסיפר לו את אשר מצא הטאבליצע ואין יודע מה כתוב בה. השיב לו אקרא את מה שכתוב בה, ונתן לו וקרא כל הכתוב בה. והלך העני היהודי הזה ולקח כל האוצרות וההון שהיה שם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...