יום שישי, 11 בנובמבר 2011

סבא מספר, על קנית חלה לשבת..

פעם אחת היה ערב שבת ואני לא היה לי כסף לקנות חלה והייתי צריך ללכת למקוה ואין לי כסף לקנות חלה, אז מישהוא, איזה רב, נתן לי חמש עשרה אגורות בשביל חלה.
נו הלכתי למקוה במהירות וטבלתי והתלבשתי והלכתי לקנות חלה, וברוך השם היה חלה בחנות. טוב, המוכר הוא נותן לי חלה בחמש עשרה גרוש, ואני נותן את היד בכיס להוציא את החמש עשרה גרוש...ואין כסף! אני תליתי את הלבוש על מתלה בחוץ והיה מישהוא שלקח את הכסף ולא מצאתי את הכסף בכיס...
נו, עכשיו סמוך לשבת, צריכים להדליק נרות, ואיך יהיה לי חלה לשבת ומה יהיה לי, מה יש לי לעשות עכשיו? מה לעשות? אז החלטתי: "יהיה מה שיהיה"! אני אלך אל הרב הזה שוב ואני אספר לו מה שהיה אפילו שהוא יכול להגיד שאני מומחה לשקר, אז אמרתי: "יהיה מה שיהיה, שיחשוב מה שיחשוב, אני אלך אצלו ואספר לו מה שקרה". אני הלכתי אליו וספרתי לו, והוא הבין בהדיבורים מהלב שלי, הוא הרגיש שזה נכון, שאני לא משקר, אז תכף הוא הוציא חמש עשרה גרוש ונתן לי, והלכתי לקנות שוב חלה......

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...