שים לבך


שים ליבך היטב 
ותסתכל ותתבונן היטב היטב
בכל דיבור ודיבור של רבנו ז"ל
כי הם כמו איגרת הנכתב לחברו ותלמידו.
אני מקוה לכתוב לך בכל פעם דברי אמת,
מה שיזמין ה' בידי,
כי כל דברי נובעים מרבנו ז"ל הקדוש.

(אב"י הנחל - שט) נ נח נחמ נחמן מאומן♥
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.

אין תגובות: