יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

שים לבך


שים ליבך היטב 
ותסתכל ותתבונן היטב היטב
בכל דיבור ודיבור של רבנו ז"ל
כי הם כמו איגרת הנכתב לחברו ותלמידו.
אני מקוה לכתוב לך בכל פעם דברי אמת,
מה שיזמין ה' בידי,
כי כל דברי נובעים מרבנו ז"ל הקדוש.

(אב"י הנחל - שט) נ נח נחמ נחמן מאומן♥
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.

אין תגובות: