יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

אני רוצה לעבוד את השם


אני נולדתי איש חלש מאוד, נסים איך שאני נתגדלתי ואני חי, כן.

ואני הייתי פשוט מאוד, והיה לי רצון, רצון חזק להיות איש כשר באמת, לעבוד השם באמת, וללמוד ולהתפלל, נו, נו,

בפרט כשהתחיל השנים של אחרי בר מצוה, התחילה המלחמה  חטאות נעורים, כן, מחשבות ו... ולא ידעתי מה זה, כן, אוי, אוי,
נו, נו, מי יכול לספר? מי יכול לשער?

היה לי מלחמות קשות, 
 על כל פגם כל שהוא זה היה אצלי כמו האיש הכי רשע שבעולם, כן, לא מצאתי לי מקום להשם יתברך, לתורה, כן,
וזה הביא אותי להשם יתברך, מה שעבר עלי דווקא, ואני התגברתי ולחמתי ואמרתי: "אני אוהב את השם יתברך, יהיה איך שיהיה, אני רוצה לעבוד השם, אני... כן", אוי וי... 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...