יום רביעי, 23 בנובמבר 2011

צפורה קרויזר, הבת של סבא ישראל

בסרט הזו תראה את צפורה קרויזר נ"י הבת של סבא ישראל דב-בר אודסר בעלות לפקוד ציון הסבא בהילולא שלו בח"י חשון תשע"ב. היא היתה מחייכת גדולה כל הביקור ופניה היו ממש מאירות. על פי השמועה שמענו שסבא באמת רצה להשאיר הכל בידיה, אבל היא סרבה בטענתה שהיא לא יכולה לטפל כראוי בזה. כל חייה היא היתה נאמנה לסבא עד מאד. היא התחתנה לבעל המעם לועז, אחד מגאוני הזמן, שסבא פגש איתו ושמע ממנו ציטוטים מרבינו בעל פה, ובחר בו בשביל צפורה, וצפורה כמעט סרבה בטענתה שהוא לא מספיק ברסלב....

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...