יום שישי, 18 בנובמבר 2011

הקשר בין סבא לפרשת חיי שרה* שרה אימנו חכתה מאה שנה עד שראתה נחת בהולדת יצחק. גם סבא ישראל, כל ימיו הרבה בתפילות ויסורים עבור הולדת דעת רבנו בעולם, כל עסקו היה להוריד לנו את רבנו לעולם, ואת הנחת רוח מזה הוא ראה רק בסוף ימיו.
למדים מכאן, שהנחת האמיתי, אינו בעולם הזה, אפילו שזה נחת שצריך להיולד בעולם הזה. כמו למשל יצחק, שרה לא נהנתה ממנו כמו שאמא צריכה להנות מילדה... כי זה נחת נצחי, של הולדת כלל ישראל. כך סבא ישראל, השאיר כאן את הקרן הקדושה ואת האש של ההפצה שמתבטאת אצל כל נפש שמדפיסה ומפיצה.
לכן, הפרשה הזו נקראת "חיי שרה" ולא פטירת שרה, כי את החיים של העולם הזה [שזה הנחת של יצחק] היא ראתה אחרי הפטירה.


* סבא ישראל, אמר שהוא הנסיון האחרון, נסיון עקידת יצחק. אגב, אימו של סבא נטרפה דעתה כשהוא התקרב לרבנו והיא נפטרה, ואז ר' ישראל קרדונר החייה אותה... שזה מזכיר את הפטירה של שרה אימנו כששמעה על העיקדה.

* שרה זה מלשון שירה. דרך סבא התגלה לנו השיר של הגאולה נ נח נחמ נחמן מאומן.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...