יום רביעי, 23 בנובמבר 2011

סדר נטילת ידים / שטיפת פנים ופה / כיצד לנהוג עם מי נטילה / זהירות נגיעה לפני הנטילה
סעיף ג
נטילת ידים שחרית, הוא בדרך זה:
נוטל את הכלי ביד ימינו, ונותנו לשמאלו, ושופך תחלה על יד ימין, ואחר כך נוטל את הכלי בימינו ושופך על יד שמאל, וכן יעשה שלש פעמים.

וטוב ליטלם עד פרק הזרוע, אך בשעת הדחק אפשר עד קשרי אצבעותיו,

ורוחץ פניו לכבוד יוצרו שנאמר: "כי בצלם אלהים עשה את האדם".

וגם ירחץ פיו מפני הרירין שבתוכו, שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ובטהרה.

ואחר כך מנגב ידיו. ויזהר לנגב פניו יפה.


סעיף ד
צריך ליטול ידיו דוקא לתוך כלי.

ואסור ליהנות ממי הנטילה מפני שרוח רעה שורה עליהם, 

וישפכם במקום שאין בני אדם הולכין.


סעיף ה
לא יגע קודם נטילה לא בפה, ולא בחוטם, ולא בעיניים, ולא באוזנים, ולא בפי הטבעת, ולא באוכלין, ולא במקום הקזה, מפני שרוח רעה השורה על הידיים קודם נטילה מזיק לדברים אלו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...