יום שישי, 25 בנובמבר 2011

על לשון הרע נפרעים בעולם הזה ובעולם הבא

במסכת פיאה בתלמוד הירושלמי נאמר:
שנפרעים מן האדם בעולם הזה בעוון לשון הרע 
וחוץ מזה החטא נשמר לחובתו לעולם הבא.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...