יום שישי, 25 בנובמבר 2011

על לשון הרע נפרעים בעולם הזה ובעולם הבא

במסכת פיאה בתלמוד הירושלמי נאמר:
שנפרעים מן האדם בעולם הזה בעוון לשון הרע 
וחוץ מזה החטא נשמר לחובתו לעולם הבא.

אין תגובות: