יום שני, 21 בנובמבר 2011

סגולה לרפואה והקלה גדולה מכאבים חזקיםהרב הצדיק ר' פינחס יהושיע ז"ל תלמידו של רבי נתן הי-ה לו מכה תחת היד והיה סובל כאב גדול והיה מתאנח על כאבו


ונכנס אצלו חבירו הר' ברוך אפרים זצ"ל  בידידות וחביבות גדול יותר משני אחים, ושמע שמתאנח וצועק "אוי שכואב לי אוי שכואב לי" (אוי עס טיטמיר ווייא אוי עס טיט מיר ווייא)


ואמר לו הר' ברוך אפרים:
מפני מה מתאנח כך?
השיב לו: מפני שכואב לי ביותר


ענה הר' ברוך אפרים ז"ל ואמר לו:
הלא אתה יכול לשיר את זה "אוי שכואב לי אוי שכואב לי" בלשון שירה וזמרה


ועשה הר' פנחס יהושע כן ונכנס מזה בצחוק גדול עד שנבקע המכה והתרפא מזה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...