יום רביעי, 23 בנובמבר 2011

אדם בלי התבודדות הוא מבוהל ומבולבל

שמעתי בשמו שאמר: בודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות.

אבל אני קורא אותם "פלייטיס"; מבהלים ומבלבלים. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא
אותם יהיו מערבבים ומבלבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השנה
שדעתו נוחה ומישבת היטב כן תהיה דעתנו נוחה ומישבת עלינו בלי מהומה ובלבול:


(שיחות הר"ן רכח.)

אין תגובות:

אני לא שיכור אני מתפלל! - לכבוד ההילולה הערב של עלי הכהן

    הערב (שלישי) י' באייר, חלה ההילולא של עלי הכהן. רבו של שמואל הנביא.    כמסורת הנהוגה מאות בשנים, בית ישראל עולים לציונ...