יום שני, 28 בנובמבר 2011

להתלבש בגדים ממוצעים // להקדים ימין על שמאל // לבוש בגד אחר בגדסעיף ג
לא ילבוש בגדים יקרים, כי דבר זה מביא את האדם לידי גאוה, ולא בגדים פחותים מאוד או מלוכלכים, שלא יתבזה בעיני הבריות, אלא יהיו לו בגדים ממוצעים ונקיים. 

לעולם ימכור אדם אפילו קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו.

סעיף ד
לפי שמצינו שהימין היא חשובה בתורה:
 לכן בלבישה וכן בשאר דברים, לעולם יקדים של ימין לשל שמאל.

 ובחליצת המנעלים ושאר בגדים, יחליץ של שמאל תחלה (שזהו כבודה של ימין). ואך לענין קשירה, השמאל חשובה יותר, מפני שקושרין עליה את התפילין; ולכן כשצריך לקשור, יקשור של שמאל תחלה, כגון מנעלים שיש בהם קשירה, נועל של ימין ואינו קושרו, ונועל את של שמאל וקושרו, ואחר כך קושר של ימין, 
וכן בשאר בגדים.

סעיף ה
יזהר מללבוש שני בגדים ביחד, משום דקשה לשכחה.


---
נשארו עוד שתי סעיפים לסימן ג', ומיד אחר כך בע"ה נדלג להלכות חנוכה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...