יום שני, 28 בנובמבר 2011

יבוא הזמן שיעביר השקר מן העולם
הלוואי אם היה אמת בעולם ובאנשי שלומנו, והיו לדבר מזה ומפרסמים את שם רבינו, מה זה רבינו, היה כבר הגאולה! היה כבר העולם מתקרבים לרבינו.
אבל השקר זה, זה, זה מפריד ומעוור, מעוור את העינים, השקר, כן.
אבל אנחנו אסור להרהר על השם יתברך, כן יבוא, יבוא זמן, יבוא הזמן שיעביר השקר מן העולם ויגלה, ויתגלה האמת, כן.
רק אנחנו צריכים להאמין ולהתחזק בתפילה, 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...