יום רביעי, 16 בנובמבר 2011

להאמין ולהתחזק בתפילה


...כשאנחנו מדברים מרבינו הקדוש,
בכל מיני שבחים שנגיד,
עוד לא מגיע טיפה מן הים ...
 כן, רבי נתן אומר זה, ואני אומר רק דברי רבי נתן, כן!

רבינו, הוא עלה, הוא עלה על הכל, כן, העיקר רבינו!

הלוואי, אם היה אמת בעולם ובאנשי שלומנו, והיו לדבר מזה ומפרסמים את שם רבינו, מה זה רבינו, היה כבר הגאולה! היה כבר העולם מתקרבים לרבינו.
אבל השקר, זה מפריד ומעוור, מעוור את העינים, השקר, כן.
אבל השם יתברך, אנחנו אסור להרהר על השם יתברך, כן, יבוא זמן עוד, כן יבוא, יבוא זמן, יבוא הזמן שיעביר השקר מן העולם ויגלה, ויתגלה האמת, כן.

רק אנחנו צריכים להאמין ולהתחזק בתפילה,

להתפלל, ככה, לדבר עם השם יתברך מהשפתיים, או ללמוד בספר או ללמוד "ליקוטי תפילות" בשפתיים, מה שכתוב בספר לומר בשפתיים, כן. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...