יום ראשון, 20 בנובמבר 2011

עדות מהנכד של סבא על ההתבודדות והלב!!!!

סבא ישראל עם נכדו (הביולוגי...) גד קרוייזר


גד קרויזר נכדו של הסבא סיפר לנו


שבקטנותו לאחר הבר מצווה' סבא לקח אותו בלילה ליער' והוא מאuד פחד והוא לא רצה לבא


וסבא אמר לו שהוא ילמד אותו דברים שאף אחד לא ילמד אותו


אז הוא הלך עימו וסבא לימד אותו איך מתבודדים


וגד מספר לנו איך שסבא לימד אותו קודם כל איך מתוודים והוא התחיל להתוודות וסבא התחיל ליבכות הרבה והוא היותו צעיר מאד התבייש לעמוד לפניו אז הוא הרגיעו ואמר לו הבנתי


אח"כ לימד אותו איך מודים להשי"ת על כל הטובה שהוא עושה לנו וגם כאן ססבא התחיל להתרגש עד כדי דמעות של שמחה ושוב זה נמשl כמה וכמה דקות וגד לא היה לו נעים לראות את סבו בוכה כל כך כמו תינוק אז הרגיעו


ואח"כ סבא דיבר איתו על השיחה שאדם צריך להשיח בינו לבין קונו על כל העובר וכאן זה נמשך שעה שלימה שסבא ניסחף לגמרי והיה קשה לו מאד להרגיעו


ואח"כ סבא פנה אליו ואמר לו עכשיו אני רוצה לדבר איתך מהרב"י וסבא התחיל פשוט לדבר בנעימה ובחיך על שפתיו ובד בבד נושרים לו מהעניים דמעות ללא הפסקה והוא כבר לא הבין מה קורה אם הוא בוכה צוחק מתרגש והוא לא יכל להסתכל לו על פניו ושוב ניסה להרגיעו
אבל כאן כבר הוא לא יכל סבא היה ממש בהתפשטות הגשמיות וזה נמשך כל הלילה עד הבוקר והוא היה בסך הכל לאחר הבר מצווה 


והוא אמר לנו גד שהמחזה הזה עד היום כשהוא מספר וניזכר ממה שהלך שם הוא מקבל צמרמורות מכל הנעשה שם


מאת: נתן אוזן הי"ואין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...