יום שלישי, 29 בנובמבר 2011

סבא ובן גוריון -

על המכתב ששלח ר' ישראל בער מכתב לבן גוריון לאחר פרישתו מהכנסת בדצמבר 1953:


והבין ר' ישראל בער שלאחר שלא הצליח במגמותיו ובחלומותיו בכנסת ,החליט אולי אפשר להחזירו למוטב ולדבר איתו מכל עניין של רבינו ז"ל ומיד יחזור לכנסת ויתחיל לחולל מהפוכות 

ולכן שיגר לו מכתב מלא בתוכחות ובהתעוררות לאביו שבשמיים המכתב היה בין שבע עשרה דפים 

ולקח לו חצי שנה לכתוב המכתב הנ"ל מריבוי הצעקות והתחנונים לאביו שבשמיים לדעת מה לכתוב שיהיה קולע למטרה והכין עשרות טיוטות עד שלבסוף כאשר הבין שמכתב היגיע לסיומו כתבו ביער עם הרבה בכיות ושלח את המכתב 

לאחר כמה שנים סיפר לו שז"ר שכאשר ראה את המכתב וקרא בו בכה הרבה בכיות ועד היום הוא שומר את המכתב מפני שהוא מאד יקר בעיניו ולא ידע מי שלחו זאת, אך הבין שהוא איש אצילי, לאחר שנוצר קשר עם שז"ר ושאר אנשי ממשלה ונודע לו ממנו היה כ"כ מתבייש להסתכל לו בפניו שהיה נעלם כל הזמן בראותו והיה מסתיר את עצמו מפני שלא היה מה לו להצטדק לפניו אחרי מכתב כזה איך הוא לא חזר בתשובה לפחות


עיין באבי הנחל מכתב כ"ה (ההוצאה החדשה) שמייעץ לשז"ר לעיין במכתב הלז "כי הוא מעניין מאד"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...