יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

התפללתי כמו משוגע


אני התפללתי בבית כנסת, אבל אני התפללתי בהתלהבות, באמונה ובאמת, כן, עד שאני הייתי יחיד בזה, כן, ואני הייתי נראה כמו משוגע,

היה איש זקן אחד , והוא היה קצת יודע ספר, והוא היה איש כשר, כן, הוא היה מהחסידים של ביאן, של... אבל הוא אהב אותי מאוד, הוא שמע התפילה באמת ובהתלהבות, כן, הוא אהב אותי מאוד,
הוא היה בטבע קמצן גדול, כן, גם על צדקה היה קמצן גדול, כן, והוא בא אלי במקום שעמדתי והתפללתי, ונתן לי מטבע גדולה, כן, הוא נתן לי ביד מתנה מטבע גדולה, אז אני נתפעלתי: "הוא כל כך קמצן, הוא נותן לי מטבע כזה"

[זה היה לפני שידעתם מרבינו? לפני?]
כן!
[הרבה לפני זה]
כן!
[לפני שהתחתנתם, לפני הכל]
אה?
[ לפני החתונה, לפני, לפני שהתחתנתם]
כן! וודאי, אוי, אוי, מי יכול לשער? מי יכול לתאר?... 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...