יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

רבנו עוזב את היכל משיח ובא לאומן!!

רבינו ז"ל אמר לענין גדולת הדבר להיות אצלו על ראש השנה


אמר על זה:


שהקיבוץ אצלו כל כך גדול שאפילו  שיהיה בהיכל קן צפור (שהוא היכל המשיח העליון מכל ההיכלות)הוא יניח את זה ההיכל וירד להתפלל בראש השנה עם הקיבוץ שלו באומן. 


אפילו פון היסט קן צפור וועל איך אבאפ גיין באומן מוטין קיבוץ".

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...