יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

לשון הרע כנגד ג' עברות החמורות // לשון הרע הורג שלושה במכה אחת // תכונת כלב שוטהישנה השוואה במסכת ערכין בין לשון הרע לבין 3 העבירות החמורות שבתורה. 
לשון הרע – "לשון מדברת גדולות"
עבודה זרה – "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"
גילוי עריות – "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת"
שפיכות דמים – "גדול עווני מנשוא"
בכולם התואר גדול מופיע ביחיד ואילו בלשון הרע הוא מופיע ברבים.
לכן לשון הרע שווה בחומרתה לשלושתם יחד.ב.שופך דמים הורג נפש אחת.


מספר לשון הרע הורג שלושה. 
הורג את המספר, הורג את המקבל, הורג את הנאמר עליו.
כדוגמא: דואג האדומי אמר לשון הרע על אחי צלך לפני שאול ושלושתם נהרגו.ג.החפץ חיים עושה השוואה בין כלב שוטה לבין מספר לשון הרע.


תכונות כלב שוטה: 
פיו פתוח, רירו נוטף, אוזניו סרוחות, זנבו מונחת לו בין ירכיו, ומהלך על צד רשות הרבים.
כך גם דרכו של בעל לשון הרע:
פיו פתוח – בעל לשון הרע כל הזמן מדבר ומספר לפני כל מי שמזדמן לפניו.
רירו נוטף – כמו שמצב זה מאוס, כך גם בעל לשון הרע משאיר בכל מקום רושם רע.
שלושת הסימנים הנוספים משמשים לכלב השוטה להתחמק מבני האדם שלא ירגישו בו שהוא כזה. כך גם בעל לשון הרע מנסה להיראות כאחד האדם, אשר מספר את הלשון הרע כבדרך אגב.

יהי רצון שנזכה להנצל מלשון הרע אמן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...