יום שבת, 19 בנובמבר 2011

המדבר רכילות ולשון הרע פוגע בפה. והשומע פוגע באוזן

החפץ חיים קושר, על פי המסורת, בין 613 המצוות לבין 613 איברים וגידים, שיש באדם. 
כל מצווה קשורה לחלק בגוף. 
פגיעה במצווה פוגעת באותו איבר. 
עשיית מצווה משפרת את אותו איבר. 
מטבע הדברים, איסור רכילות: "לא תלך רכיל בעמיך" קשור לפה. 
ואיסור קבלת רכילות: "לא תשא שמא שוא" קשור לאוזן. 
אי-קיום מצוות אלה פוגע באיברים אלו. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...