יום שלישי, 29 בנובמבר 2011

לבישת כיסוי ראש לגברים וילדים // הליכה ממוצעת, לא בגאווה ולא בשפלות יתר // שמירה מפני כלבים
סעיף ו
לא ללכת ד' אמות (2 מטר), או להוציא מפיו דבר שבקדושה בגילוי הראש.

וגם הקטנים צריכין להרגילן לכסות את הראש. כי זה מועיל מאוד ליראת שמים


סעיף ז
אסור לילך בקומה זקופה וגרון נטוי,

גם לא יכוף ראשו יותר מדאי, אלא במדה בינונית,

ממהלכו של אדם ניכר, אם חכם ובעל דעה הוא, או שוטה וסכל, 


סעיף ח
יש ליזהר שלא ילך איש  בין שני כלבים או שני חזירים, וכן לא יניחו האנשים שילך ביניהם כלב או חזיר.


--

מחר נתחיל בהלכות חנוכה בע"ה


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...