יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

פצי"ם

ברוך השם, שהש"י יעזור הלאה בלי עין הרע, ידידינו היקר אהרן פץ נ"י הצליח עכשיו להשלים הוצאות הקונטרסים ל100,000!

ולאחרונה הוציא את החוברת בכמה מיני כריכות, ובאחד מהכריכות הקונטרס נקרא "אזמרה לאלהי בעודי" ועכשיו נתתי אחד מתנה ל"אזמרה" והוא שמח מאד, ואמר ....א .. א.. א... אזמרה!!!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...