יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

פצי"ם

ברוך השם, שהש"י יעזור הלאה בלי עין הרע, ידידינו היקר אהרן פץ נ"י הצליח עכשיו להשלים הוצאות הקונטרסים ל100,000!

ולאחרונה הוציא את החוברת בכמה מיני כריכות, ובאחד מהכריכות הקונטרס נקרא "אזמרה לאלהי בעודי" ועכשיו נתתי אחד מתנה ל"אזמרה" והוא שמח מאד, ואמר ....א .. א.. א... אזמרה!!!

אין תגובות: