יום שני, 28 בנובמבר 2011

סור מרע ועשה טוב

משהו שחשבתי....

הרי אי אפשר להיות עיוור ולא לראות את הרע שבזולת, אבל כן אפשר להתאמץ ולחפש בו משהו טוב ולהתמקד רק בטוב. (שזה לא שולל את הרע שראית קודם, כי באמת ראית רע שיש בו וכו', אבל העבודה היא לחפש בו טוב. שכל זה מבואר בתורה רפ"ב)
וזה [בדרך הלצה] מה שכתוב "סור מרע" תסיר עצמך מהרע שראית בו "ועשה טוב" חפש בו נקודות טובות, שזה להיות טוב עם עצמך ועם אותו אדם.

נ נח

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...