יום שבת, 19 בנובמבר 2011

כלל מונח בידינוידעו הדורות הבאים, כי כלל מונח בידינו, כי הצדיק והמנהיג הדור בדורות אלו, וכן לדורות עולם, הוא רבינו הגדול והקדוש זצ"ל...אשרי המכניס ראשו בין אנשיו הכשרים האמיתיים המקורבים אליו ושותים מימיו הטהורים המטהרים מכל הטומאות והזוהמות והולכים בדרכי עצותיו. בודאי לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בצילו הקדוש. 

(אבי הנחל, ז' תמוז תשי"ח)
נ נח נחמ נחמן מאומן
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...