יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

נר תמיד

"וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד" 
(שמות כז, כ) .......
(הנר תמיד הזה שבתמונה , הוא נר תמיד מהציון של סבא ישראל דב אדסר בהר המנוחות. וה"נ נח" המדליק שמודבק שם, זה מדבקה מיוחדת למכוניות יוקרה)"כל מצוה ומצוה שעושין, נעשה ממנה נר אחד, וכשנסתלק האדם - אם היא נשמה גדולה שהיא יקרה מאוד בעיני השם יתברך - אזי נותנין לה להיות מחפשת בגינזיא דמלכא, שיחפש וייקח לו מה שירצה מגנזי המלך יתברך .וזוהי תכלית כל תענוגי עולם הבא ,ולחיפוש צריכים נרות, כמו שאמרו חז"ל: 'שחיפוש זהו - בנרות' כמו שכתוב 
(משלי כ, כז) "נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן" 
,והנרות נעשים מן המצוות, שזה "נר מצוה", ואצל אלו הנרות, מחפשת הנשמה אחר הסתלקותה בגנזי המלך .וזה שכתוב (תהלים פח, ו) "במתים חפשי" ודרש ר' יוחנן 
(שבת, ל.) 'כיוון שמת - נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות', "חופשי" זה החיפוש שנעשה מן המצוות, כי המצוות הן נרות שעל ידם החיפוש. אבל יש צדיק שממית את עצמו בחייו, וגם בעודו בחיים הוא מחפש בגנזי אביו." - כי באמת אין שום מציאות בלעדיו כלל, והכל לכל אלוקות גמור הוא, וכל הבריאה כולה היא לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, ויכולים למצוא מתוך הבריאה נוראות נפלאות על ידי קיום המצוות המעשיות, כי המצוות מלובשות בתוך הבריאה, כי יש מצוה ששייכת בדומם, ויש מצוה ששייכת בצומח, ויש מצוות ששייכות בחי, ויש מצוות ששייכות במדבר, 
ואם אדם מקיים את המצוות בשמחה עצומה ובדבקות אמת - על ידי זה הוא יכול לחפש על יד כל מצוה בגנזי המלך שבתוך הבריאה, ומכל שכן לאחר הסתלקותו, על ידי כל מצוה ומצוה שנעשה מהן נר, הוא יכול לחפש בגנזים ולהשיג רזי וסתרי תורה.

(ליקו"מ, ער"ה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...