יום רביעי, 9 בנובמבר 2011

סבא


ואנחנו, השם יתברך ירחם עלינו שנזכה להתקרב אליו, ללמוד ספריו ולקיים כל דיבור שגילה. זה דבר ענין פלא שלא היה מעולם, כל דיבור מרבינו הקדוש הוא ענין, הוא ענין פלא, של כל הפלאות, כן.
ולא לחשוב הרבה, רבינו הקדוש ריחם עלינו וגילה לנו טיפה מן הים מעניינו, מעניין גדולתו, וזה גדולתו זה הרפואות שלנו.
כי רבינו הקדוש בכל דיבוריו הקדושים והתורות והמעשיות, עדיין לא נתגלה בעולם כלל! וזה יתגלה ויהיה עולם אחר לגמרי , אבל אנחנו נראה, אנחנו נראה את האור הזה של הגאולה, אנחנו נראה, כן, וכן כל העולם יראו, מה שעכשיו יש בעולם , עכשיו הגיע הזמן שיתגלה, שיתגלה בעולם. 

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...