יום שישי, 25 בנובמבר 2011

יש מקרים שהקם משנתו נוטל ידיים בלי ברכה / באלו מקרים צריך ליטול ידיים
סעיף ח
אם השכים בלילה ונטל ידיו כהלכה, והיה ער עד אור היום, או שהיה שהשכים בלילה ונטל ידיו כהלכה וחזר לישון ושוב קם, וכן הישן ביום שתין נשמין (לערך חצי שעה), וכן הניעור כל הלילה ולא ישן שיתין נשמין, בכל אלו יש ספק אם צריכין נטילת ידים או לא. לכן יטול ידיו שלש פעמים בסירוגין (כדלעיל סעיף ג') אבל לא יברך עליהם.


סעיף ט
אלו דברים צריכין נטילת ידים במים:
הקם מן המטה, והיוצא מבית הכסא, ומבית המרחץ, והנוטל צפרניו, והמגלח שערותיו, והחולץ מנעליו, והמשמש מיטתו, והנוגע בכינה, והמפלה את בגדיו, אפילו לא נגע בכנה, והחופף ראשו, והנוגע בגופו במקומות המכוסים, והיוצא מבית הקברות, והמלוה את המת או שנכנס באהל המת, והמקיז דם.


סוף הלכות נטילת ידיים

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...