כח ספרי רבנו

הבעל דבר אורב על האדם תמיד
על אחריתו וסופו בפרט בדורותינו אלה,
ואי אפשר לדלג ולקפוץ על הגיהנום שהוא זה העולם
כי אם על ידי כח הצדיק האמת וספריו הקדושים 
המלאים בעצות עמוקות, תמימות ופשוטות מאוד
לכל אחד ואחד, בכל מקום ובכל זמן,
לקשר נפשותינו לה' יתברך
כחותם על ליבו.

(אב"י הנחל - ו)
נ נח נחמ נחמן מאומן 
אומן ראש השנה - איש בל יעדר.

אין תגובות: